Джаз ичюн — Кектебельге!

Koktebel Jazz Partyнинъ сейирджилери ве музыкантлары хатыра эльмаз бахшышларны эльде эттилер

Koktebel Jazz Partyнинъ сейирджилери ве музыкантлары хатыра эльмаз бахшышларны эльде эттилер

Язнынъ эсас джаз вакъыиасында, эписи учь кунь девамында, августнынъ 21-ден 23-недже, Koktebel Jazz Party фестивалининъ шериклери энъ частлы сейирджилер ве иджраджылар арасында эльмаз ташларыны ойнадылар: частлы билетлернинъ саиплерине – асма ильванлар, чалгъыджылар ичюн – «Алроса» ширкетинден къыйметли ташларнен эйкельчиклер.  

Сейирджилер севдасы мукяфатынынъ саибини эльчырпмаларнынъ юксек давушынен сечтилер. Буны давуш ольчеген махсус алет бельгиледи. Биринджи куню мукяфатны Manka Groove коллективи эльде этти. 

Августнынъ 22-синде исе чокъусылар эльмаз ташлы эйкельчик Wild Brass такъымынынъ «кийик» йигитлерине бериледжек, деп тюшюндилер. Олар джазны речитативнен къоштылар ве эки Къырым фестивали арасында, яни джаз ве рэп арасында музыкаль копюр къурдылар. Амма сейирджилер башкъа къарар алдылар, ве бахшыш «Моральный кодекс» такъымына берильди.  

Кунешли джаз фестивалининъ учюнджи ве екюнлейджи акъшамы Даниил Крамерге ве онынъ триосына гъалебе кетирди.  

Русиеде земаневий джаз санасынынъ мэтрлеринден гъайры, эльмазлы бахшышларны тесадюфен сечильген сейирджилер де эльде эттилер: эр кунь сейирджилер, яни билетлернинъ номерлери арасында къыйметли ильваннынъ янъы саиби сечильди. Мукяфатларны къазангъан учь киши, Къырымдан Смоленск эльмазларынен къайтаджакълар.

Артка