Джаз ичюн — Кектебельге!

Михаил Мень ве Дмитрий Четвергов сейирджилерге фьюжн ве мусбет эклектика ваде эттилер

Михаил Мень ве Дмитрий Четвергов сейирджилерге фьюжн ве мусбет эклектика ваде эттилер

ChetMen бестекярлары Михаил Мень ве Дмитрий Четвергов тек муэллиф музыкасынынъ репертураы узеринде чалышалар, амма бугунь коллектив Сергей Рахманиновнынъ музыкасына кавер илян этти. Бундан гъайры такъым бир къач озь янъы эсерини иджра этеджек, шу джумледен чалгъыджыларны мешур эткен «Сарказм» адлы композициягъа саксофон, орган ве рояль иле махсус аранжировка янгъырайджакъ.

«Бизге джаз тили якъын, амма Koktebel Jazz Party ичюн биз улу классика къошмагъа къарар алдыкъ, чюнки бу Къырым тарафларда эр шейге рус медениети синъген», – деп, тариф этти Дмитрий Четвергов.

Чыкъышнынъ услюбиети бираз бекленильмеген оладжакъ: махсус фестивальге артистлер озь музыкасыны фанк екюнине ве фьюженге якъын кетирдилер.

«Эр ким музыканынъ умумий колемине озьгюн янгъыравыны къоша, бойле этип мусбет эклектика ярата», – къайд этти Четвергов коллективинде джазда рок услюбининъ темель къоюджысы.

О, тариф этти ки, бу коронавирус себебинден концертлерден девамлы изоляциядан сонъ группанынъ аман-аман биринджи чыкъышы ве динълейиджилернен онлайн-корюшувлерде онъа къаршы дуйгъулар  етишмеди. Музыкантлар фестивальде чокъча энергетика эльде этмеге умют этелер.

«Сен тамам шу ерде сейирджилерден гъайрет аласынъ, онынъ ичюн пек пек мемнюним, аджайип чалгъыджылар иле фестиваль тешкиль этильди ве биз онынъ къудретини ис эте билемиз», – деп, къайд этти Дмитрий Четвергов.

Бундан гъайры о, Коктебельде 18 йылдан берли адамларнынъ медений инкишафы девам эткени ичюн, джаз музыкасы ашлангъаны ве къасаба тертипке кетирильгени ичюн Дмитрий Киселёвгъа ве Сергей Аксёновгъа тешеккюрлер бильдирди.

Яхшы музыка ве гитараларны топлагъан коллекционерлер эсас санагъа бугунь саат 20.15 чыкъаджакълар. Олар поп-рок, арт-рок ве этник музыка элементлеринен джаз, блюз, фанк, соул ёнелишлеринден запт этиджи фьюжн яратаджакълар.

Артка