Джаз ичюн — Кектебельге!
Хаберлер

Koktebel Jazz Party 2020. Учюнджи кунь

 • Bril Brothers музыкаль коллективининъ иштиракчиси Дмитрий Бриль, йырджы Мариам Мерабова, Bril Brothers музыкаль коллективининъ иштиракчилери Игорь Бриль ве Александр Бриль (сагъ тарафтан солгъа) Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Bril Brothers музыкаль коллективининъ иштиракчиси Игорь Бриль Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Bril Brothers музыкаль коллективининъ иштиракчиси Александр Бриль Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Йырджы Мариам Мерабова Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Bril Brothers музыкаль коллективининъ иштиракчиси Дмитрий Бриль Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Гитараджы Дмитрий Четвергов (солдан) ве Chet Men такъымынынъ иштиракчиси, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Гитараджы Дмитрий Четвергов Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Джаз пианоджы Даниил Крамер Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Джаз йырджы Карина Кожевникова Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Владимир Нестеренконынъ орган триосы Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ Волошин санасында чыкъышта булуна. Сол тарафтан - Владимир Нестеренко
 • Орган трионынъ ребери Владимир Нестеренко Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ Волошин санасында чыкъышта булуна
 • Владимир Нестеренко орган триосынынъ чалгъыджысы Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ Волошин санасында чыкъышта булуна
 • Владимир Нестеренко орган триосынынъ чалгъыджысы Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ Волошин санасында чыкъышта булуна
 • Владимир Нестеренконынъ орган триосы Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ Волошин санасында чыкъышта булуна. Сагъ тарафтан - Владимир Нестеренко
 • Орган трионынъ ребери Владимир Нестеренко Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ Волошин санасында чыкъышта булуна
 • Даниил Крамернинъ триосы Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуна
 • Джаз пианоджы Даниил Крамер Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт
 • Джаз пианоджы Даниил Крамер Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт
 • Даниил Крамернинъ триосы Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуна
 • Даниил Крамернинъ триосы Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуна
 • ChetMen такъымымынъ иштиракчилери, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень (сагъ тарафтан) ве Дмитрий Четвергов Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • ChetMen такъымымынъ иштиракчиси, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень (сагъ тарафтан) ве Дмитрий Четвергов Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде
 • ChetMen такъымымынъ иштиракчилери, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень (сагъ тарафтан) ве Дмитрий Четвергов Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • ChetMen такъымымынъ иштиракчилери, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень (сагъ тарафтан) ве Дмитрий Четвергов Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • ChetMen такъымымынъ иштиракчиси, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень (сагъ тарафтан) ве Дмитрий Четвергов Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • ChetMen такъымымынъ иштиракчилери, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень (сагъ тарафтан) ве Дмитрий Четвергов Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • ChetMen такъымымынъ иштиракчилери, Русие Эсап палатасынынъ аудиторы Михаил Мень (сагъ тарафтан) ве Дмитрий Четвергов Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Bril Brothers такъымынынъ иштиракчилери Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Музыкант Владимир Нестеренко (сол тарафтан) Bril Brothers такъымынен Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Музыкант Владимир Нестеренко Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуна
 • Йырджы Мариам Мерабова ве Bril Brothers такъымынынъ иштиракчилери Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы Мариам Мерабова ве Bril Brothers такъымынынъ иштиракчилери Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы Мариам Мерабова Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуна
 • Bril Brothers такъымынынъ иштиракчиси Игорь Бриль Къырымда Koktebel Jazz Party - 2020 халкъара музыкаль фестивалинде чыкъышта булуна
 • Джаз музыкант Сергей Головня Къырымда Koktebel Jazz Party-2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Джаз музыкант Сергей Головня Къырымда Koktebel Jazz Party-2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Джаз йырджы Карина Кожевникова Къырымда Koktebel Jazz Party-2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • "SG BIG BAND" чалгъыджысы Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • "SG BIG BAND" чалгъыджылары Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 Халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Джаз музыкант Сергей Головня Къырымда Koktebel Jazz Party-2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Koktebel Jazz Party Халкъара фестивали тешкилий комитетининъ реиси, "Россия сегодня" агентлигининъ генераль мудири Дмитрий Киселев Къырымда Koktebel Jazz Party-2020 халкъара джаз фестивалинде
 • Джаз пианоджы Даниил Крамер (меркезде) Къырымда Koktebel Jazz Party-2020 халкъара джаз фестивалинде