Джаз ичюн — Кектебельге!
Хаберлер

Koktebel Jazz Party 2020. Экинджи кунь

 • Пианоджы Алексей Подымкин (сагъ тарафта) ве йырджы, «Лютый бэнд» коллективининъ лидери Анастасия Лютова Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Йырджы, «Лютый бэнд» коллективининъ лидери Анастасия Лютова Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Пианоджы Алексей Подымкин Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Jazz Classic Community коллективининъ контрабчысы Николай Затолочный Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Йырджы, актёр Игорь Скляр Jazz Classic Community коллективинен Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Jazz Classic Community коллективининъ пианоджысы Андрей Зимовец Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Jazz Classic Community коллективининъ давулджысы Егор Крюковских Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Wild Brass коллективининъ иштиракчиси Одей Аль-Магут Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесиндеки матбуат-конференцияда
 • Йырджы, актёр Игорь Скляр Jazz Classic Community коллективинен, Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде репетиция кечирген вакъыт
 • Koktebel Jazz Party халкъара джаз фестивалининъ арт-мудири, джаз музыкант Сергей Головня Jazz Classic Community коллективинен, Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде репетиция кечирген вакъыт
 • «Коровин и Фагот» адлы иджадий дуэт иштиракчилери – шаир Андрей Коровин (солдан) ве музыкант Александр Александров, актриса Екатерина Ишимцеванынъ иштирагинен Къырымда, Волошин санасында Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесинде чыкъышлары
 • «Коровин и Фагот» адлы иджадий дуэт иштиракчилери – шаир Андрей Коровин (солдан) ве музыкант Александр Александров, актриса Екатерина Ишимцеванынъ иштирагинен Къырымда, Волошин санасында Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивали черчивесинде чыкъышлары
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ сейирджилери
 • Алыпбарыджылар Эрнест Мацкявичюс ве Ольга Скабеева Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде
 • Йырджы Анастасия Лютова ве «Лютый бэнд» коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы Анастасия Лютова ве «Лютый бэнд» коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы Анастасия Лютова ве «Лютый бэнд» коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы Анастасия Лютова ве «Лютый бэнд» коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы Анастасия Лютова ве «Лютый бэнд» коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде
 • Йырджы Анастасия Лютова ве «Лютый бэнд» коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы Анастасия Лютова ве «Лютый бэнд» коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Пианоджы Алексей Подымкин Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Йырджы Анастасия Лютова ве «Лютый бэнд» коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы Анастасия Лютова ве «Лютый бэнд» коллективи Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • "Лютый Бэнд" коллективининъ давулджысы Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде
 • Рэп-иджраджы Timur Check (Тимур Саед-Шах) Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Wild Brass такъымынынъ музыканты Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Wild Brass такъымынынъ музыканты Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Рэп-иджраджы Timur Check (Тимур Саед-Шах) ве Wild Brass Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Рэп-иджраджы Timur Check (Тимур Саед-Шах) Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Wild Brass такъымынынъ музыканты Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ сейирджилери
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ сейирджилери
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ сейирджилери
 • Рэп-иджраджы Timur Check (Тимур Саед-Шах) ве Wild Brass Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Рэп-иджраджы Timur Check (Тимур Саед-Шах) ве Wild Brass Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ сейирджилери
 • Йырджы, актёр Игорь Скляр, джаз музыкант Сергей Головня Jazz Classic Community коллективинен Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы, актёр Игорь Скляр (солдан), джаз музыкант Сергей Головня Jazz Classic Community коллективинен Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуналар
 • Йырджы, актёр Игорь Скляр Jazz Classic Community коллективинен Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Джаз музыкант Сергей Головня Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Йырджы, актёр Игорь Скляр Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Йырджы, актёр Игорь Скляр (сагъ тарафтан) Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Йырджы, актёр Игорь Скляр Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Музыкант, "Моральный кодекс" такъымынынъ солисти Сергей Мазаев (меркезде) Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Музыкант, "Моральный кодекс" такъымынынъ солисти Сергей Мазаев Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Музыкант, "Моральный кодекс" такъымынынъ солисти Сергей Мазаев Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булуна
 • Къырымда Koktebel Jazz Party – 2020 халкъара джаз фестивалининъ сейирджилери
 • Музыкант, "Моральный кодекс" такъымынынъ солисти Сергей Мазаев Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде чыкъышта булунгъан вакъыт зияретчилер ойнайлар
 • Музыкант, "Моральный кодекс" такъымынынъ солисти Сергей Мазаев (меркезде) Къырымда Koktebel Jazz Party 2020 халкъара джаз фестивалинде