Джаз ичюн — Кектебельге!

MANKA GROOVE салюттан эвель чыкъышта булунаджакъ

MANKA GROOVE выступит перед салютом

Koktebel Jazz Party фестивалининъ иштиракчилери –MANKA GROOVE коллективи – коронавирус себебинден кирсетильген самоизоляцияда бир-биринден раатланып, диск чыкъарып олгъанлары акъкъында тариф эттилер.

«Бу биз ичюн иришме, биз иджадий пайтахтта– Санкт-Петербургта изоляция кечирип, бунъа еттик.  О вакъыт биз сесни келиштирдик, бир-биримизнен ве Америка Къошма штатларындан зенаатдашларымызнен «Зум» боюнджа акъыл таныштыкъ, альбомны озюни исе бир-къач йыл девамында яздыкъ», – деп, тариф этти коллективнинъ иштиракчиси Алексей Любчик.

Фестивальде такъым фанк, диско, джаза, соул ве дигер услюплер къарышмасыны такъдим этеджек.

«Мында эр шей услюпнен ясалгъан, сана яраштырылувындан башлап, артистлернинъ кийимлеринедже. Биз чыкъыш ичюн язлыкъ бир шей сечтик, енгиль, мухлислеримиз ичюн леззетли олсун, дедик», – къайд этти Ирина Чувакова.

Такъымнынъ иштиракчилери сейирджилер севдасы мукяфатыны къазанмакъ ичюн курешеджеклер. Бу тедбир шериклеринден эльмаз ташлы эйкельчик.

MANKA GROOVE коллективи эки йыл эвельси Вячеслав Быстров, Роман Бондаренк, Алексей Любчик, Реиниер Сиснерос Родригез ве такъымнынъ лидери Ирина Чувакова иле тесис этильди.

Артка