Джаз ичюн — Кектебельге!

Koktebel Jazz Party фестивалине билетлер сатылып башланды

Koktebel Jazz Party фестивалине билетлер сатылып башланды

Къырымда язнынъ эсас музыкаль вакъиасына, Koktebel Jazz Party халкъара фестивалине билетлер сатылувы ачылды. О, артистик Коктебель къасабасында  августнынъ 21 – 23 куньлери кечеджек. Билетлерни фестивальнинъ сайтында сатын алмакъ я да +74956442222 телефон вастасынен сымарыш этмек мумкюн.

Фестивальнинъ эписи учь куню чыкъышларда булунаджакъ иштиракчилернинъ толу джедвели онынъ ресмий koktebel-jazz.ru сайтында такъдим этильген.  

Джаз эписи сынъырларны силе ве атта карантин сынъырланувлар девиринде бирлештире, деген фикирни тасдыкълап, дюнья джазынынъ йылдызлары «Ышыкъ сурьаты иле джаз» адлы программада иштирак этеджеклер, о, телекопюр форматында кечеджек.

Июльнинъ орталарындан Koktebel Jazz Party-2020 фестивалине кутьлевий малюмат васталары ичюн аккредитация башланды. Аризаны фестивальнинъ koktebel-jazz.ru сайтында къалдырмакъ мумкюн. Аккредитация фестивальни айдынлатмагъа, матбуат-меркезде булунмагъа, концертлер девамында матбуат-тедбирлерни ве партерни зиярет этмеге, эм де Акъмесджит – Коктебель – Акъмесджит маршруты боюнджа трансфер иле къулланмагъа акъ бере. Фестиваль кечирильген куньлери онынъ тедбирлери акъкъында оператив малюмат sms-месаджлар ве e-mail вастасы иле даркъатыладжакъ.

Фестиваль иштиракчилерининъ ве онынъ сейирджилерининъ хавфсызлыгъы темин этильмеси ичюн, тешкилий комитет Роспотребнадзор идаресининъ коронавирус боюнджа талапларына дикъкъат айыраджакъ.

2020 сене апрель айында Koktebel Jazz Party фестивали «Россия сегодня» халкъара информацион агетлиги ве «Красный квадрат» адлы медиагруппасы иле бераберликте Doctor Jazz Party онлайн-марафоныны тешкиль этти. Бойле этип коронавирус пандемиясына къаршы куреш девиринде Русиели тиббийджилерге ве хастаханелерге къолтутылды. Марафон Халкъара джаз куню, апрельнинъ 30-да башланды. О, ria.ru сайтында, «Россия сегодня» агентлигининъ флагманында ве ВКонтакте саифесинде РИА Новости агентлигининъ ресмий аккаунтында алып барылды. Doctor Jazz Party адлы онлайн-марафон докъуз мемлекеттен джаз музыкасынынъ йылдызларыны шу джумледен Русие, Къытай, АКъШ, Бразилия, Япония чалгъыджыларыны бирлештирди. Марафон еди саат девам этти, иштиракчилернинъ чыкъышларыны эки миллионгъа якъын адам сейир этти.

Артка